fbpx

Zbog bezbednosti posetilaca, po nalogu inspekcije posečene topole kod Lazareve pećine

U Spomeniku prirode „Lazarev kanjon“ kod Zlota, nakon više od pet decenija topole koje su ulepšavale pristupni put ka Lazarevoj pećini, zbog bezbednosti turista, prolaznika i meštana, ove godine morale su da budu posečene.Već par godina unazad, po navodima nadležnih i stručnih lica, topole su počele da trule iznutra, da propadaju, lome se grane s vremena na vreme i kao takve ugrožavale su bezbednost posetilaca.

 Nakon mišljenja stručnih lica, Grad Bor takođe se obratio i Zavodu za zaštitu spomenika koji je u svom saopštenju dao mišljenje da je drvored dostigao svoju starost i da je fazi propadanja. Izdati su uslovi, na koji način treba izvršiti njihovo bezbedno uklanjanje i šta sme da se posadi na mestu posečenih stabala.

Dobili smo par žalbi da su se delovi stabala obrušavali i ugrožavali bezbednost turista, prolaznika i samih meštana. Jedna topola pukla je na pola i tom prilikom pokidala električne vodove jer se preko puta nalazi trafo stanica. Nakon toga, Grad Bor je tražio mišljenje Zavoda za zaštitu prirode koji je u obrazloženju naveo da su topole pred kraj svog životnog ciklusa i da kao takve ugrožavaju bezbednost ljudi jer se nalaze na putnom pojasu. Takođe, Grad Bor je tražio mišljenje i od JP „Srbija vode“ gde je vodoprivredni inspektor iz Negotina sačinio zapisnik na osnovu kog je dao mišljenje da je neophodno ukloniti stabla jer su nebezbedna i da ugrožavaju bezbednost i zdravlje ljudi a mogu ugroziti i tuđu imovinu“, istakao je Danijel Aleksić, član Gradskog veća. Na osnovu mišljenja nadležnih, Grad Bor kao korisnik tog dela terena, morao je da sprovede ne samo uklanjanje trulih stabala već i obaranje opasnog kamenja iznad samog ulaza u Lazarevu pećinu jer je ranijih godina bilo odrona iznad i oko pećine. „Nakon izvršene seče, sledi vađenje panjeva a zatim sadnja novog drvoreda. Zavod za zaštitu prirode je u svom rešenju dao i predlog koja vrsta može tu biti posađena“, dodao je Aleksić. Predviđeno je da se na istom potezu zasade autohtone vrste koje su prilagođene uslovima života na ovom prostoru a u skladu su sa uslovima Zavoda za zaštitu prirode Srbije.Verujemo, da će nove sadnice uticati da ovaj prostor ponovo zablista, objavjeno je na sajtu grada Bora.

Ostavite komentar