fbpx

Zasedali članovi Opštinskog veća u Negotinu

Na 29. sednici Opštinskog veća u Negotinu, članovi veća razmatrali su četiri predloga programa, odluka i rešenja.

Utvrđen je predlog Programa korišćenja budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Negotin za 2022. godinu. Programom je planirano da se sredstva u iznosu 8.745.000,00 dinara usmere za kontrolu vazduha,  uklanjanje otpada odloženog na privremenim deponijama u MZ opštine Negotin i van privremene deponije na teritoriji opštine Negotin, nabavka platnenih vreća za sakupljanje sekundarnih sirovina, analiza vode sa gradskih česama i analiza vode na Кusjaku, uređenje rečnih korita vodotokova drugog reda, merenje buke i drugo. Većnici su doneli Rešenje o planu trošenja namenskog transfera u socijalnoj zaštiti.

Opština Negotin je sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije zaključila Ugovor o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti, koji definiše usluge koje mogu da se finansiraju iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Ukupan iznos za raspodelu iznosi 4.316.322,00 dinara, od kojeg bi za uslugu pomoć u kući bilo izdvojeno 1.616.322,00 dinara, za uslugu dnevnog boravka 1.700.000,00 dinara i za uslugu ličnog pratioca 1.000.000,00 dinara. Usluge dnevnog boravka i pomoć u kući sredstvima nadležnog ministarstva realizovaće se počev od 01.07.2022. godine do 31.12.2022. godine, dok su se ove usluge u prvoj polovini godine finansirale iz opštinskog budžeta, objavljeno je na sajtu opštine Negotin.

Ostavite komentar