U Banatu samo tri lokacije bezbedne za kupanje

Kupališta duž Tamiša u Pančevu, u Jabuci i Glogonju, na Dunavu kod izletišta Bela stena levo od špica, Ponjavice u Omoljici i u Ivanovu, ne preporučuju se za rekreaciju u vodi, pišu Zelene novine.

Pančevo – Kupalište Bela stena na Dunavu desno od špica i ono u Banatskom Brestovcu na vodotoku Ponjavica, mogu se koristiti za osvežavanje, kao i ono na jezeru u Kačarevu, kažu poslednji rezultati laboratorijskih ispitivanja i analize voda ta teritoriji pančevačke opštine, koje je uradio Zavoda za javno zdravlje Pančeva, obelodanjeno je na sajtu grada Pančeva.

Na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, zavod je dao zaključak da se kupališta duž reke Tamiš u Pančevu i severnih sela opštine, u Jabuci i Glogonju, na Dunavu kod izletišta Bela stena levo od špica, kupališta Ponjavice u Omoljici, sa aspekta mikrobiološkog zagađenja ne preporučuju za kupanje i rekreaciju, saopštio je zavod.

 Ono što se kontroliše mikrobiološkim analizama, objašnjava struka, jeste prisustvo fekalnih i ukupnih koliformnih bakterija, crevne enterokoke i broj aerobnih heterotrofa, dok se fizičko-hemijske analize odnose na pe-ha vrednosti, suspendovane materije, rastvoreni kiseonik i zasićenost kiseonikom, BPK5, HPK, prisustvo nitrata i nitrita, amonijum jona, hlorida i na određivanje ukupne mineralizacije, elektroprovodljivost, gvožđe, cink, olovo, kadmijum, živa i nikl.

Voda najboljeg kvaliteta za kupanje je u Belocrkvanskim jezerima

Stručnjaci navode i da je u južnobanatskom regionu, voda koja je najboljeg kvaliteta za kupanje u Belocrkvanskim jezerima, ali i ona na kupalištu Šljunkara u Kovinu. Jezero u Vršcu ima termomineralna svojstva i mikrobiološki odgovara standardima bezbednosti za kupanje i rekreaciju, a još jedna bezbedna lokacija je i pančevački bazen, čija voda je zdravstveno ispravna. Za sve kupače savet je da se nakon izlaska iz vode treba obavezno istuširati, da u vodi ne rone, a na plaži borave uz zaštitu od sunca preporučeno od 9.00 do 11.00 pre podne ili od 17.00 časova posle podne.

Ostavite komentar