Sednica SO Kladovo

Odbornici su na poslednjem zasedanju Skupštine opštine Kladovo u 2023.godini razmatrali i usvojili sve tačke dnevnog reda. Sednicom je predsedavao Radovan Arežina predsednik SO Kladovo, a prisustvovali su Saša Nikolić, predsednik opštine, Bojan Božanović, zamenik predsednika i Dušan Belić, načelnik Opštinske uprave.

Na sednici je prihvaćen predlog Odluke o donošenju Druge izmene i dopune Plana generalne regulacije Kladova, kao i predlog Odluke o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine. Usvojeni su Izveštaji o radu, godišnji plan, kao i Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na plan i program rada u narednoj godini za Javna preduzeća „Komunalac“ i „Jedinstvo“, PU „Neven“, Turističku organizaciju Kladovo i Biblioteku „Centar za kulturu“.

Između ostalog, usvojen je predlog Rešenja o davanju saglasnost Nadzornog odbora JP „Jedinstvo“ o promeni cena komunalnih usluga i Program korišćenja budžetske pomoći- subvencija za ovo preduzeće, predlog Lokalnog akcionog plana za opštinu Kladovo za period 2023-2027. godinu, predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći-subvencija, kao i za Plan i program poslovanja „Zoohigijena i veterina“ DOO Kladovo za 2024. godinu, objavljeno je na sajtu opštine Kladovo.

Ostavite komentar