Rani javni uvid prostornog plana područja posebne namene mreže magistralnih i razvodnih gasovoda istočne Srbije

Na sajtu opštine Boljevac objavljeno je obaveštenje u kome se kaže:

„Obaveštavamo vas da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava organizuje i sprovodi Rani javni uvid povodom Prostornog plana područja posebne namene mreže magistralnih i razvodnih gasovoda istočne Srbije sa elementima detaljne regulacije.

Rani javni uvid će biti održan u trajanju od 15. dana, u periodu od 23. februara do 9. marta 2023. godine u jedinicama lokalnih samouprava: Zaječar, Bor, Paraćin, Boljevac, Negotin i Кnjaževac.Dokumenta će biti objavljena i na internet stranici Ministarstva  građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na sledećoj putanji https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije na izloženi materijal u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, ul. Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 9. martom 2023. godine.

Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

Ostavite komentar