Prijave za VTO sa darovanim reproduktivnim materijalom

Svi zaineteresovani za učešće u programu vantelesne oplodnje sa darovanim reproduktivnim materijalom o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a koji ispunjavaju uslove za ovaj postupak, mogu da kontaktiraju nadležnu zdravstvenu ustanovu, kako bi zakazali termin za pregled pred komisijom za biomedicinski potpomognutu oplodnju.
Prijavljivanje od 10.decembra obavlja se isključivo preko portala eUprave za postupke sa darovanim reproduktivnim materijalom.Pravo na VTO sa darovanim reproduktivnim ćelijama imaju žene do 45 godina starosti koje imaju partnera, a jedno od njih ne može da se ostvari u ulozi roditelja, kao i žene do 45 godina koje nemaju partnera, a žele da postanu majke.Uputstvo za sprovođenje postupka biomedicinski potpomognute oplodnje (BMPO) objavljeno je na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje gde se svi zainteresovani mogu detaljno informisati o koracima u toku samog postupka vantelesne oplodnje sa darovanim reproduktivnim materijalom, od neophodne dokumentacije za pripremu, kao i načina zakazivanja termina pred komisijom.Ovo uputstvo i druge detalje postupka, direktorka RFZO prof. dr Sanja Radojević Škodrić je prethodnih dana predstavila i direktorima svih zdravstvenih ustanova u kojima će se odvijati BMPO o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja, objavljeno je sajtu RFZO.

Ostavite komentar