Potpisani ugovori između Komesarijata za izbeglice I opštine Kladovo

U Palati Srbija u Beogradu su potpisana tri ugovora o saradnji između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Opštine Kladovo. Ugovore je u ime lokalne samouprave potpisao zamenik predsednika opštine Kladovo, Bojan Božanović.

Komesarijat za izbeglice i migracije je za Ugovor o ekonomskom osnaživanju izbeglica, kao i Ugovor o dodeli sredstava dohodovnih aktivnosti za interno raseljena lica, dodelio sredstva u iznosu od po 237.500 dinara, uz učešće lokalne samouprave od pet odsto. Treći Ugovor o dodeli sredstava za nabavku hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja žive na teritoriji naše opštine, u celosti finansira Komesarijat za izbeglice u vrednosti od 108.000 dinara za 18
porodica koje ispunjavaju uslove, objavljeno je na sajtu opštine Kladovo.

 

Ostavite komentar