fbpx

Održano opštinsko veće u Boljevcu

Opštinsko veće u Boljevcu je na 64. po redu sednici usvojilo nacrt Plana javnog zdravlja za period od 2022. do 2026. godine, a građani, stručna javnost i svi zainteresovani će sa sadržajem dokumenta moći da se upoznaju do 4. februara ove godine, do kada će trajati javna rasprava.Nacrt Plana će biti predstavljen i na otvorenom sastanku 1. februara ove godine. Planom javnog zdravlja je predviđena sveobuhvatna zaštita zdravlja stanovništva i sprovođenje mera koje vode ka unapređenju kvaliteta života građana, kroz akcione planove za pojedine oblasti.Veće je usvojilo i godišnje programe kontrole kvaliteta vazduha i površinskih voda na području opštine i godišnji program održavanja i sanacije nekategorisanih puteva. Ovaj posao poveren je Javnom komunalnom preduzeću „Usluga“. Za rad mašina  na atarskim putevima utvrđena je ukupna cena u iznosu od 5 703.000,00  dinarabez PDV-a, a za prevoz materijala i rad radnih mašina je planirano 10.000.000,00 dinara, takođe bez PDV-a.Nakon odluke Veća, biće raspisan konkurs za finansiranje organizacija u oblasti sporta, a za ove namene je opredeljeno 13.500.000,00 dinara. Za podršku razvoja školskog sporta je opredeljeno 500.000,00 dinara.Za stipendiranje učenika i studenata je utvrđen iznos od 350.000,00 dinara, a stipendiraće se sedmoro učenika i studenata koji ispune kriterijume konkursa, objavljeno je na sajtu opštine Boljevac.

Ostavite komentar