fbpx

Održana prva sednica SO Negotin u 2022.godini

Odbornici Skupštine opštine Negotin na četvrtoj sednici , prvoj u 2022. godini, usvojili su jednu odluku i dva rešenja iz domena rada lokalnog parlamenta. Na dnevnom redu  sednice, kojoj je prisustvovao 41 odbornik, u cilju usaglašavanja sa zakonskim propisima, usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika SO Negotin.Nakon diskusije većinom glasova prisutnih odbornika usvojena su rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom JP „Bogovina“ Bor za 2022. godinu i Program korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija za 2022. godinu JКP „Badnjevo“. Program Javnog komunalnog preduzeća „Badnjevo“ predviđa raspodelu sredstava u iznosu od 19 miliona dinara, za izmirenje obaveza prema dobavljaču za isporučeni mazut u iznosu od 10 miliona dinara i devet miliona dinara za nabavku bagera i tarupa za bager.Sednici kojom je predsedavao mr Milan Uruković, predsednik SO Negotin, prisustvovali su i Vladimir Veličković, predsednik Opštine Negotin, Bogdan Gugić, zamenik predsednika i članovi Opštinskog veća, objavljeno je na sajtu opštine Negotin.

Ostavite komentar