Održana javna prezentacija strategije urbanog razvoja grada Bora

U sali Gradske uprave održana je javna prezentacija strategije urbanog razvoja grada Bora koja je rađena u saradnji sa eUprava plus programom i jedna je od kvalitetno izrađenih strategija, a kojom se utvrđuju prioritetni ciljevi kao i sve mere za dalji razvoj.

Strateški projekti su identitet urbanog područja, zelena energetska tranzicija, urbana mobilnost, inovativna i pametna ekonomija kao i društveno blagostanje. Dati su ciljevi i specifične mere koje je neophodno preduzeti ali i mogući izvori finansiranja a da to nije budžet grada Bora. Javni uvid traje do 18. novembra ove godine, a sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u ovaj dokument na sajtu grada Bora (www.bor.rs) u odeljku javni pozivi gde se može preuzeti ceo dokument kao i obrazac za dostavljanje primedbi i sugestija„, istakla je Dragana Nikolić Negranović, zamenik načelnika Odeljenja za urbanizam.

Na sastanku prisustvovali su članovi radne grupe, saveta za praćenje urbanog razvoja grada Bora, predstavnici javnih preduzeća i sva zainteresovana lica za ovu oblast. U izradi strategije učestvovali su predstavnici civilnog sektora koji su dali veliki doprinos kao i predstavnici naučnih institucija koji su dali kvalitetne predloge i ideje za realizaciju projekata, objavljeno je na sajtu grada Bora.

Ostavite komentar