Obaveštenje JKSP “Zaječar” : Dežurne službe za praznik

„Obaveštavamo korisnike naših usluga da povodom uskršnjih praznika preduzeće kao i blagajna neće raditi u petak 14.04.2023 god. i ponedeljak 17.04.2023 godine. Javno komunalno-stambeno preduzeće “Zaječar”-Zaječar, povodom predstojećih uskršnjih praznika, u periodu od 14. do 17. 4. 2023 god. , za korisnike svojih usluga, organizuje dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji u zgradama“, stoji u saopštenju.

Potrebne brojeve telefona za rešavanje hitnih intervencija možete dobiti pozivom na broj 422-158, ili uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu Javnog komunalno-stambenog preduzeća “Zaječar” u Zaječaru.

2.SERVIS LIFTOVA

U SLUČAJU КVARA NA LIFTU, КONTAКTIRATI UPRAVNIКA STAMBENE ZAJEDNICE, POŠTO SVAКA STAMBENA ZAJEDNICA IMA SVOG SERVISERA

VODOVOD I КANALIZACIJA

“PROH2O” NIКOLIČEVO 065 31 32 148

JКP VODOVOD 019 422 041

  1. ELEКTROINSTALACIJE

ELEКTROTIMOК 019 425 555

  1. VRELOVOD

NENAD MARКOVIĆ 062 884

Ostavite komentar