Negotin: Poziv zainteresovanima za bavljenje hraniteljstvom i porodičnim smeštajem

U cilju informisanja sugrađana i promocije hraniteljstva, Centar za socijalni rad u Negotinu otpočinje kampanju kojom će motivisati humane i dobre ljude da postanu naši saradnici u misiji pomaganja najugroženijim kategorijama stanovništa, a to su deca i naši najstariji. S tim u vezi obaveštavamo Vas da se možete javiti Centru za socijalni rad u Negotinu, ukoliko želite da se bavite:

  1. Hraniteljstvom, koje podrazumeva brigu i staranje o maloletnim licima, koja nemaju adekvatno roditeljsko staranje, te je potrebno zbrinuti ih radi obezbeđivanja uslova za njihov pravilan rast i razvoj;
  2. Porodičnim smeštajem odraslih i starijih lica, koji nisu u mogućnosti da samostalnu brinu o sebi, usled starosti, bolesti, mentalnih smetnji ili duševnih bolesti, a nemaju srodnike koji bi o njima preuzeli brigu.

Budite slobodni da nam se javite lično ili putem telefona 019/541404, i na brojeve 064/6450 681 i 064/6450667 ili putem e-mail-a: negotin.csr@minrzs.gov.rs, objavljeno je na sajtu opštine Negotin.

Ostavite komentar