Negotin: Postavljena zvona za odlaganje staklene ambalaže

Zvona za odlaganje staklene ambalaže firme Sekopak doo iz Beograda, postavljena su na više lokacija u opštini Negotin. Događaju  SU prisustvovali  Bogdan Gugić, zamenik predsednika Opštine Negotin, Violeta Belanović, generalna direktorka Sekopak doo, Dalibor Ranđelović, direktor JКP „Badnjevo“ i učenici OŠ „Vuk Кaradžić“.

„Saradnja javnog, privatnog i civilnog sektora neophodna je za rešavanje ključnih izazova današnjice kada je reč o zaštiti životne sredine. Zato je donacija ovih reciklažnih zvona, čije je postavljanje u toku na brojnim mestima u gradu i u bližim selima, od velikog značaja i za samu opštinu Negotin jer će značajno unaprediti upravljanje otpadom i doprineti povećanju reciklaže ambalažnog otpada, u ovom slučaju stakla.“, rekao je Bogdan Gugić, zamenik predsednika Opštine Negotin i pozvao sve građane da od danas stakleni otpad odlažu u postavljena zvona.

Sekopak je, u cilju unapređenja kapaciteta za sakupljanje otpadne staklene ambalaže,uputio je poziv jedincama lokalne samouprave i komunalnim predzećima da se, prijave za dodelu opreme za sakupljanje i dodelu reciklažnih zvona na koji je odgovorila i naša opština i dobila 70 kontejnera za stakleni otpad.

„ Želim da se zahvalim Opštini Negotin i Javnom komunalnom preduzeću koji su se odazvali na naš javni poziv i što smo danas ovde da postavimo zvona ili kontejnere  za stakleni ambalažni otpad. Ovo je početak saradnje za Negotinom i ja se nadam da ćemo u nekom narednom periodu postaviti kontejnere za ostale četiri vrste ambalažmog otpada koji takođe treba sakupiti, pored staklenog ambalažnog otpada. Sekopak je pre dve godine započeo projekat za sakupljanje staklenog ambalažnog otpada širom Republike Srbije i iz tog projekta dobili smo rezultat da otprilike svaki od ovih kontejnera da jednu tonu staklenog ambalažnog otpada a naša želja je da se količina poveća na tonu i po“, istakla je Violeta Belanović, generalna direktorka Sekopak doo Beograd.

U gradskom parku organizovana je i akcija odlaganja staklenog otpada u kojoj su učestvovali učenici i zainteresovani građani za koje su Seko pak i Javno komunalnog preduzeće „Badnjevo“ pripremili i prigodne poklone, objavljeno je na sajtu opštine Negotin.

 

Ostavite komentar