Negotin: Održana sednica Opštinskog veća

Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Negotin za 2022. godinu najznačajnija je tačka dnevnog reda 55. sednice Opštinskog veća kojom je predsedavao Vladimir Veličković, predsednik Opštine Negotin. Odlukom o budžetu za 2022. godinu prihodi i primanja planirana su u iznosu od 1.151.922.000 dinara, iz ostalih izvora finansiranja 433.289.000 dinara, što  ukupno iznosi 1.585.211.000 dinara. Predlogom Odluke o završnom računu budžeta za prošlu godinu utvrđuju  se ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci. Ukupni prihodi i primanja planirani u iznosu  od 1.303.209.000 din, ostvareni su u iznosu od 1.286.580.000 dinara (98,54%), ukupno utrošen višak prihoda iz ranijih godina – 216.098.000 dinara, ukupni rashodi i izdaci – 1.219.558.000 dinara i višak prihoda budžeta – 283.120.000 dinara.

Članovi veća razmatrali su predloge rešenja o davanju saglasnosti na Statut Doma kulture „Stevan Mokranjac“, otuđenju građevinskog zemljišta na k.p 12832/4,12986 i 12987 u К.O Negotin, izmeni rešenja o izboru članova Кomisije za saradnju sa susednim zemljama, međunarodnim asocijacijama lokalnih vlasti i radnicima na privremenom radu u inostranstvu, kao i predlog Odluke o javnim raspravama. Usled oštećenja mosta preko kanala na Bukovskom putu usvojeno je Rešenje o privremenoj izmeni režima tehničkog regulisanja saobraćaja, ograničenjem brzine kretanja vozila  sa simbolom „30“ i „neravan kolovoz“ dok se ne izvrši sanacija kolovoza i mosta, i isti ne dovede u stanje bezbedno za odvijanje saobraćaja. Ovim Rešenjem zadužuje se upravljač puta da postavi adekvatnu saobraćajnu signalizaciju.

Usvojen i Pravilnik o sufinansiranju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2023. godini na teritoriji opštine Negotin.  Projekat smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora realizovaće se kroz nabavku energetski efikasnih kotlova i peći na drvnu biomasu za stanove i porodične kuće ili kroz zamenu postojećeg ložišta energetski i ekološki efikasnijim ložištem.  Ukupno planirana sredstva koje Opština Negotin zajedno sa sredstvima Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije dodeljuje za sufinansiranje realizacije projekta smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora  u 2023. godini na teritoriji opštine Negotin iznose 5.000.000 dinara, od čega je 1.000.000 dinara opredelila opština Negotin, a  4.000.000 dinara Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Sredstva za sufinansiranje projekta  dodeljuju se građanima na osnovu javnog konkursa  u najvišem iznosu do 50% od vrednosti kotla ili peći sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, pri čemu maksimalni iznos odobrenih sredstava po pojedinačnoj prijavi ne može da iznosi više od 160.000,00 dinara.Na  sednici je  usvojeno  Rešenje o planu trošenja namenskog transfera u socijalnoj zaštiti. Namenski transfer  Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u iznosu od  4.087.210,00 dinara raspoređuje se na dve lokalne usluge: za uslugu dnevnog boravka koju pruža Dom „Stanko Paunović“ -2.000.000 dinara i za uslugu ličnog pratioca deteta u iznosu od 2.087.210 dinara.  Većnici su usvojili zaključke o izdvajanju sredstava učenicima Negotinske gimnazije Janku Mihajloviću i Milici Jevremović iz Negotina, u iznosima od 29.306 i 27.340 dinara za troškove prevoza i participacije pohađanja seminara u Istraživačkoj stanici Petnica, objavljeno je na sajtu opštine Negotin.

Ostavite komentar