Negotin: Održana druga vanredna sednica Štaba za vanredne situacije

Na Drugoj vanrednoj sednici Štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Negotin kojom je predsedavao Vladimir Veličković, komandant Štaba i predsednik Opštine Negotin  razmatrano je stanje na vodotocima I i II reda na teritoriji opštine Negotin kao i preduzimanja preventivnih mera i angažovanja svih nadležnih službi u cilju preduzimanja sprečavanje nastanka bujičnih i urbanih poplava u narednom periodu koje mogu ugroziti kako materijalna i p oljoprivredna  dobra tako i ljudske živote.

„Trenutna situacija je stabilna imajući u vidu da je u maju palo 97 litra po metru kvadratnom, a u noći između 31. maja i 1. juna, 27.3 litra ali da iste količine nisu bitno uticale na porast vodostaja na vodotocima prvog i drugog reda, a samim tim i ugrožavanje materijalnih i poljoprivrednih dobara i ljudskih života“. rekao je obrazlažući situaciju predsednik Veličković.

Nakon izveštaja nadležnih službi na osnovu iznetih podataka  donet je Zaključak da je stanje na vodotocima prvog i drugog reda redovno i da će u što kraćem roku po obilasku utvrđenih kritičnih mesta (od strane stručno operativnog tima) biti preduzete mere za sanaciju, ako je potrebna, kao i da će Štab za vanredne situacije blagovremeno obaveštavati stanovništvo o svim uočenim promenama u saradnji sa JP Srbija vode, VP Požarevac, JКP Badnjevo i Sektorom za vanredne situacije, objavljeno je na sajtu opštine Negotin.

Ostavite komentar