Negotin: Održana 50. Sednica Opštinskog veća

Na 50. sednici Opštinskog veća opštine Negotin, kojom je predsedavao Vladimir Veličković, predsednik Opštine Negotin razmatrano je 18 predloga odluka, rešenja i zaključaka.  Utvrđen je predlog Odluke o usvajanju izmena i dopuna Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Negotin, imajući u vidu da je Odlukom o budžetu za 2023.godinu iznos sredstava za subvencionisanje samozapošljavanja i stručnu praksu uvećan sa dva na tri miliona i sto hiljada dinara, a očekivana sredstva od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja su 1,8 miliona dinara. Ukupna srestva za ove namene iznosiće 4.900.000 dinara. Većnici su usvojili i predloge odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne nergije – solarnog parka (aero i drugih vrsta solarnih panela), izmenama i dopunama odlkue o usklađivanju osnivačkog akta Doma kulture, Istorijskog arhiva, Narodne biblioteke Dositej Novaković i Muzeja Кrajine. Utvrđeni su predlozi rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Negotin u К.O. Samarinovac na К.P. BR. 355/17, ukidanju nekategorisanog puta na К.P. br. 11674 i pokretanju postupka otuđenja ostalog zemnljišta na К.P. br. 11674 u К.O. Negotin kao i predlog Rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Umetničke škole „Stevan Mokranjac“, objavljeno je na sajtu opštine Negotin.

Ostavite komentar