fbpx

Na sastanku u Vidinu započela identifikacija prekograničnih projekata

U Vidnu (Bugarska) je danas održan sastanak posvećen identifikaciji projektnih ideja i partnera za prekogranične projekte sa Bugarskom a na temu kulturnog nasleđa.Sastanak je organizovan na inicijativu RARIS-a i Oblasne administracije Vidin i okupio je predstavnike muzeja (Lepenski vir, Muzej Krajine, Narodni muzej Zaječar, Regionalni istorijski muzej Vidin i Istorijski muzej Belogradčik), opština (Vidin, Belogradčik, Boljevac i Negotin) i kulturnih institucija iz Vidina i Boljevca.

Svi oni su razgovarali o potencijalnim zajedničkim projektima kojima bi konkurisali na novom programu Prekogranične saradnje INTERREG IPA Srbija – Bugarska. Priprema ovog Programa je u završnoj fazi i prvi poziv za podnošenje projekata se očekuje krajem ove ili početkom naredne godine. Program Prekogranične saradnje INTERREG IPA Srbija – Bugarska će na raspolaganju imati oko 38 miliona EUR bespovratnih sredstava a podrška kulturnom nasleđu je jedan od prioriteta Programa.

Na sastanku je predstavljeno 10-tak ideja za potencijalne projekte. Za jedan broj potencijalnih projekata je dogovoreno da se analizira mogućnost ubrzanog kompletiranja projektno – tehničke dokumentacije a za ostale da se utvrdi zainteresovanost i mogućnosti kofinansiranja. Na narednom sastanku koji će biti održan u Srbiji će se preciznije definisati, kako zajednički projekti, tako i partnerstva.

 

Ostavite komentar