Na graničnim prelazima Batrovci, Bezdan I Šid evidentirana su duža zadržavanja teretnih motornih vozila

Na graničnim prelazima Batrovci, Bezdan i Šid evidentirana su duža zadržavanja teretnih motornih vozila.Na graničnim prelazima Batrovci, Bezdan i Šid evidentirana su duža zadržavanja teretnih motornih vozila, na izlazu iz Republike Srbije, koja prouzrokuju gužve u saobraćaju u blizini graničnih prelaza i duže čekanje na graničnu kontrolu.Кada je u pitanju putnički saobraćaj dužih zadržavanja nema.Duže zadržavanje teretnih motornih vozila na izlazu iz Republike Srbije nije prouzrokovano postupanjem nadležnih organa Republike Srbije, već je posledica načina rada stranih pograničnih organa koji primenjuju svoje nacionalne i procedure Evropske unije.Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova u kontaktu je sa susednim pograničnim organima i razmenjuje informacije o stanju teretnog saobraćaja na državnoj granici, kako bi se smanjila zadržavanja teretnih motornih vozila na izlazu iz Republike Srbije i skratilo vreme čekanja na graničnim prelazima.

 

 

Ostavite komentar