TIMOČKI RADIO

Dubrovačka 6

Zaječar

Telefon: 019/427-666

E-mail: redakcija@timockiradio.rs