Konкurs za upis 224 učeniкa u prvi razred srednje šкole Unutrašnjih poslova „Jaкov Nenadović“ u Sremsкoj Kamenici za šкolsкu 2024/2025. godinu

Uslovi кonкursa

Pravo učešća na konkursu ima kandidat koji ispunjava sledeće uslove:

1) ima državljanstvo Republike Srbije;

2) ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje godinu dana

neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs za upis u školu;

3) ima manje od 17 godina počev od 1. septembra školske godine u kojoj upisuje prvi razred škole (kandidati koji su rođeni posle 31. avgusta 2007. godine);

4) da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da mu nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora;

5) da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti i bezbednosne uslove, za sticanje obrazovanja.

КONКURS TRAJE OD 05.02. (PONEDELJAК) DO 26.02. (PONEDELJAК) 2024. GODINE. Opširnije možete pogledati na sajtu Ministartsva unutrašnjih poslova.

Ostavite komentar