Kladovo: Većnici usvojili predlog odluke o budžetu za 2024.godinu

Na 37. sednici Opštinskog veća usvojen je predlog Odluke o budžetu opštine Кladovo za 2024. godinu. Pre dostavljanja Opštinskom veću sprovedena je Javna rasprava. Samoj izradi predloga prethodilo je dostavljeno uputstvo Ministarstva finansija, kao i Fiskalna strategija za 2024. i naredne dve godine.

Bitna činjenica je nivo realizacije prihoda u prvih devet meseci tekuće godine, kao i procena ostvarenja istih do kraja godine. Na bazi svih ovih parametara urađen je predlog kojim se planiraju prihodi i primanja u ukupnom iznosu od 988,2 miliona dinara. Najveći iznos čine opšti prihodi budžeta, a u okviru njih najzastupljeniji su prihodi od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke. U skladu sa utvrđenim prihodima izvršena je raspodela sredstava za namene svih korisnika budžeta u narednoj godini. Ovim budžetom se, između ostalog, obezbeđuje iznos od 11 miliona dinara za subvencionisanje poljoprivrede, za potrebe javnog prevoza u okviru javno-privatnog partnerstva planirana su sredstva od 10 miliona, za funkcionisanje „Zoohigijene i veterine“ 15, a za lične pratioce deteta koje od 1. januara 2024. godine angažuje Opštinska uprava planira se iznos od šest miliona dinara, ističe Andrijana Antić, rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije.

Članovi Opštinskog veća prihvatili su predlog Кadrovskog plana Opštinske uprave Кladovo za narednu godinu, kao i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad za opštinu Кladovo. Na sednici je prihvaćen predlog Odluke o utvrđivanju naknade predsednicima saveta mesnih zajednica, i predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora u Turističkoj organizaciji opštine Кladovo, objavljeno je na sajtu opštine Kladovo.

Ostavite komentar