Kladovo: Obaveštenje za javnost

Na osnovu akta A.D „Elektromreža Srbije“ obaveštavaju se vlasnici i korisnici nepokretnosti na teritoriji opštine Кladovo, čije se parcele nalaze u zaštitnom pojasu dalekovoda 400kV, odnosno u blizini ili ispod faznih provodnika dalekovoda DV 402 Bor 2-RP Đerdap 1, DV1186 RP Đerdap 2-Sip, DV 405 RP Đerdap-Portile, DV 401/2 Drmno-RP Đerdap 1 i DV 1207 Sip-Gura Vai, o sledećem:

-EMS AD Beograd – Regionalni centar održavanja Кruševac počinje sa radovima na seči rastinja u zaštitnom pojasu dalekovoda, kao i proširenju istog.

-Vlasnici parcela imaju obavezu da nakon seče preuzmu i sklone posečeno rastinje i stabla.

-Vlasnici parcela ne smeju da sade rastinje, niti da grade objekte u blizini, ispod ili iznad dalekovoda, da ne bi ugrozili rad istih, suprotno Zakonu o energetici, tehničkim i drugim propisima.

U obaveštenju A.D „Elektromreža Srbije“ se još navodi i da nepostupanje u skladu sa obaveštenjem povlači prekršajnu odgovornost, u skladu sa Zakonom o energetici, objavljeno je na sajtu opštine Kladovo.

Ostavite komentar