Javni poziv za sufiansiranje mera enegrtske sanicije porodičnih kuća I stanova na teritoriji opštine Sokobanja

U skladu sa članom 18. Pravilnika raspisuje se Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opština Sokobanja za 2023. godinu ( u daljem tekstu: Javni poziv). Mere energetske sanacije sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata.
Cilj sprovođenja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Sokobanja, objavljeno je na sajtu opštine.

Ostavite komentar