Identifikacija svih davaoca krvi

     U cilju povećanja bezbednosti dobrovoljnog davanja krvi Zavod za transfuziju krvi u Nišu je uveo obaveznu identifikaciju svih davaoca krvi uvidom u lične isprave sa slikom i upisom jedinstvenog matičnog broja u bazu podataka Zavoda.

Svi dobrovoljni davaoci  moraju sa sobom poneti ličnu kartu ili drugi dokument sa slikom i upisanim JMBG-om.

 

Ostavite komentar