Bor:Produžen rok za konkurisanje na javni konkurs za subvencionisanje mera energetske efikasnosti porodičnih kuća, stanova i zgrada

Javni konkurs za subvencionisanje mera energetske efikasnosti porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, produžen je za još devet dana. U dogovoru sa Ministarstvom rudarstva i energetike doneta je odluka da se javni konkurs produži kako bi svi zainteresovani građani, koji nisu stigli da u prethodnom roku prikupe svu potrebnu dokumentaciju, apliciraju na javni konkurs i ostvare pravo na subvenciju.

Ukupan iznos subvencije je 18 miliona dinara, od čega se 50 odsto novčanih sredstava izdvaja iz gradskog budžeta, dok se drugih 50 odsto obezbeđuje iz republičkog budžeta. Na osnovu budžetskih sredstava koja su planirana za ovu namenu, moguće je subvencionisati 160 prijava.

Uslovi za učešće na konkursu, da je podnosilac prijave vlasnik objekta, ukoliko ima više vlasnika u okviru jednog objekta neophodna je njihova saglasnost, ukoliko lice nije vlasnik objekta potrebno je da ima prebivalište na adresi i da vlasnik istog objekta da saglasnost i poslednji uslov da je minimalna potrošnja električne energije za protekli mesec 30 KWh. Da bi se ostvarilo pravo na subvenciju neophodno je dostaviti i kopiju lične karte vlasnika objekta kao dokaz o mestu prebivališta kao i kopuju ostalih članova domaćinstva koji se nalaze na istoj adresi. Za maloletna lica neophodn je dostaviti kopiju zdravstvene knjižice“, istakao je Igor Janković, član Gradskog veća.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu grada www.bor.rs ili lično u zgradi Gradske uprave na 6. spratu u kancelariji broj 60. Prijave je moguće podneti na pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu Gradska uprava Bor, Moše Pijade broj 3. U okviru prateće dokumentacije nalazi se i lista prijavljenih kompanija. Građani će imati mogućnost da izaberu jednog od ponuđenih proizvođača i na osnovu njihove profakture će se formirati konačna lista koja će biti jedinstvena za svaku od mera.Svi zainteresovani građani, za ovu vrstu subvencije, mogu konkurisati zaključno sa 23. septembrom ove godine, objavljeno je na sajtu grada Bora.

Ostavite komentar