fbpx

Bor: Za samozapošljavanje, novo zapošljavanje i stručnu praksu iz gradskog budžeta izdvojeno je 9,9 miliona dinara

Grad Bor, već pet godina za redom, sprovodi mere lokalnog akcionog plana zapošljavanja. Ove godine za te namene  iz gradskog budžeta je izdvojeno 38 miliona dinara.U toku je javni poziv za stručnu praksu, samozapošljavanje i novo zapošljavanje.Pravo na samozapošljavanje imaju sva lica koja su prijavljena na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju sertifikate o završenoj obuci za izradu biznis plana. Javni poziv za samozapošljavanje biće otvoren do 18. avgusta, istakla je Tamara Paunović, član Gradskog veća.

Javni poziv za novo zapošljavanje namenjen je privatnim preduzetnicima kako bi uposlili teže zaposliva lica i to osobe starije od 50, ili mlađe od 30 godina starosti, lica koja se nalaze na evidenciji NSZ duže od dvanaest meseci, sa invaliditetom, lica romske nacionalne manjine, samohrane roditelje, kao i lica iz socijalno ugroženih porodica“, naglasila Paunović.

Budući preduzetnici za pokretanje sopstvenog biznisa, kao i preduzetnici  za nova zapošljavanja dobiće sredstva od 300 hiljada dinara.„Za stručnu praksu moći će da se prijave lica sa završenom srednjom školom (treći i četvrti stepen stručne spreme), a praksu će obavljati šest meseci. Za lica sa završenom višom školom praksa će trajati 9 meseci, dok će visoko obrazovana lica sa sedmim stepenom stručne spreme, praksu obavljati 12 meseci. Iznos nadoknade za obavljanje stručne prakse je od 22 do 27 hiljada dinara. Javni poziv je otvoren do 8. avgusta“, dodala je Paunović .Svu potrebnu dokumentaciju zainteresovana lica mogu preuzeti na sajtu NSZ i grada Bora ili lično u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje.Za samozapošljavanje, novo zapošljavanje i stručnu praksu iz gradskog budžeta izdvojeno je 9,9 miliona dinara, objavljeno je na sajtu grada Bora.

Ostavite komentar