Apel Elektrodistribucije Kladovo

Zbog neophodnih radova na otklanjanju kvara i zameni pregorelog transformatora snage od 8MVA u TS 30/10kV Кladovo 2, mole se potrošači na teritoriji opštine Кladovo da u periodu 09.02.- 13.02.2024. godine što racionalnije koriste električnu energiju, kako ne bi došlo do većih ispada sistema, i uspostavljanja normalnog snabdevanja električnom energijom, objavljeno je na sajtu opštine Kladovo.

Ostavite komentar