30.marta Izborna sednica Skupštine GO rezervnih vojnih starešina

U četvrtak 30.marta biće održana Izborna sednica Skupštine GO rezervnih vojnih starešina.Kako je dnevnim redom planirano ,prva tačka je izbor radnih tela Skupštine . Potom sledi: usvajanje Poslovnika o Radu Skupštine, aktuelna pitanja statusa, ostvarivanja programa rada i funkcionisanje GO RVS, izveštaj o radu : „Tri decenije rada GO RVS i predsednika“, plan aktivnosti GO RVS Zaječar, razmatranje predloga izmene i dopune Statuta GO RVS Zaječar i donošenje Odluke o usvajanju teksta Statuta,usvajanje predloženih dokumenata,izbor predsednika, zamenika predsednika,sekretara i članova Gradskog i Nadzornog odbora GO RVS i drugih radnih tela,kao i utvrđivanje predloga za člana Skupštine SORVS Srbije. Sednica će biti održana u velikoj sali Zaječarskog upravnog okruga. Početak je u 11 sati.

Ostavite komentar